godina u javnim nabavkama

 

24.03.2021 – Briefing: Finansiranje poljoprivrednika povećano za 21 posto

Tokom 2020. godine u BiH su objavljena 594 javna poziva za poljoprivrednike, što je u odnosu na 2019. godinu porast od čak 21 posto, pokazala je analiza Agencije za praćenje i analizu javnih nabavki Briefing, bazirana na objavama u oblasti finansiranja poljoprivrede i u BiH.

Analizirani su tenderi objavljeni u dnevnim novinama, službenim glasilima te na međunarodnim i domaćim web stranicama. Pozivi su se odnosili na finansiranje i sufinansiranje poljoprivrednika, dodjelu sredstava za poljoprivrednu proizvodnju, plastenika, sadnica, sjemena te kredite namijenjene razvoju poljoprivrede. Objavljeni su i pozivi za pčelare, otkup i poticaj proizvodnje mlijeka, voća i povrća, ali i za samozapošljavanje u djelatnosti poljoprivrede.

 

“S obzirom na važnost ove djelatnosti i njenog još neiskorištenog potencijala za generisanje razvoja privrede u BiH, pohvalno je što imamo povećanje broja poziva za poticaje poljoprivredi u prošloj godini. Konkurse za poljoprivrednike objavljivale su najčešće općine, gradovi, ministarstva ali i domaće i strane nevladine organizacije”, istakao je Tarik Džaferović, direktor Briefinga BiH.

Prema podacima iz analize, 54 posto poziva za poljoprivrednike objavljeno u Federaciji BiH, 45 posto u Republici Srpskoj i jedan posto u Distriktu Brčko.

21.01.2021 – Briefing analiza: Finansiranje poduzetništva u BiH tokom 2020. godine

Agencija za praćenje i analizu javnih nabavki Briefing iz Sarajeva analizirala je objave u 2020. godini u domenu finansiranja poduzetništva. U protekloj godini je, kako se navodi, objavljeno šest posto manje poziva za poduzetnike, u odnosu na 2019. godinu.

– Posebno treba uzeti u obzir zastupljenost poziva koji se odnose na sufinansiranje plaća i pomoć privredi zbog pandemije koronavirusa. Naime, 21 posto ukupno objavljenih poziva za podršku biznisu u 2020. godini se odnosi na ublažavanje posljedica pandemije – navodi se.

Analiza obuhvata objave javnih poziva za finansiranje, sufinansiranje poduzetnika, dodjele sredstava za razvoj biznisa, grantove, kreditna sredstva te zapošljavanje i poticaje u privredi.

U Federaciji BiH je objavljeno 72 posto, u Republici Srpskoj 27 posto i Brčko Distriktu jedan posto poziva za poduzetnike. Objavljena su 172 poziva za grantove i 33 za kreditna sredstva namijenjena privredi. Raspisano je 55 konkursa za projekte ženskog poduzetništva. Za obrte i zanate je objavljeno 80, a startup preduzeća 67 javnih konkursa za dodjelu sredstava.

12.08.2020 –BRIEFING ANALIZA: Objavljeno 3.268 tendera iz oblasti građevinarstva

U prvom polugodištu 2020. godine objavljeno je 3.268 tendera iz oblasti građevinarstva što je za 8,3 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. S obzirom na trend javnih nabavki u vrijeme pandemije koronavirusa građevinski sektor bilježi jednu od najmanjih stopa pada broja tendera.

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u Federaciji BiH je izašlo 63 odsto, Republici Srpskoj 34 odsto i Brčko Distriktu tri odsto tendera iz navedene oblasti.

Za oblast visokogradnje u prvih šest mjeseci 2020. godine objavljeno je ukupno 1.114 javnih tendera. Nabavke u navedenom periodu su uglavnom standardne te su se nabavljali radovi na izgradnji, adaptaciji i sanaciji društvenih objekata te građevinsko-zanatski i završni radovi.

U sektoru niskogradnje objavljeno je 2.154 javnih nabavki. Rapisivani su tenderi za radove na izgradnji, sanaciji ili održavanju puteva, trgova i parkinga, mostova, tunela te pratećih radova na infrastrukturi.

Uz navedene radove nabavljali su se i geotehnički istražni i pripremni radovi, geodetske usluge i ostali radovi u oblasti visokogradnje i niskogradnje, saopšteno je iz agencije Briefing.

11.08.2020 – Javne nabavke u Srebrenici i Bratuncu u junu i julu

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u junu i julu objavljeno je osam tendera na području opštine Srebrenica, dok je jedan bio na području opštine Bratunac.

Opština Srebrenica je tako nabavljala izgradnju gradske fontane te uređenje šetališta banje Guber. Nabavljala se i usluga sanacije puteva, uređenje parkinga, izradu prilaza i mostova, čišćenje smeća,  uređenje kampova povodom obilježavanja 11. jula. Uz građevinske i prateće radove Opština je nabavljala i usluge štampanja fotografija te izdradu audio mobilne aplikacije.

Objavljena je i prodaja nepokretne imovine kompanije Radnik u stečaju Srebrenica.

Opština Bratunac je u prethodna dva mjeseca objavila samo jedan tender i to za odobravanje kredita za kreditno zaduženje opštine Bratunac u svrhu finansiranja kapitalnih projekata.

Rapisane javne nabavke možete pogledati u nastavku.

Opština Srebrenica:

PRODAJA NEPOKRETNE IMOVINE

IZGRADNJA GRADSKE FONTANE

USLUGE ŠTAMPANJA FOTOGRAFIJA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA IZLOŽBE U OKVIRU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA 11 JULA

IZRADA MOBILNE APLIKACIJE – AUDIO VODIČ INTEGRISANI SISTEM PRENOSA SNIMAKA KOJI PRATE IZLOŽBENE EKSPONATE U DVOJEZIČNOJ VARIJANTI NA MOBILNOJ APLIKACIJI U OFFLINE MODU U OKVIRU OBILJEŽAVANJA 11.JULA

SANACIJA PUTNIH PRAVAC DIJELOVA TRASE MARŠ MIRA I UREĐENJE PARKING PROSTORA U I OKO MEMORIJALNOG CENTRA, IZRADA PRILAZA I MOSTOVA U POTOČARIMA U OKVIRU PRIPREMA ZA OBILJEŽAVANJE 11 JULA

ČIŠĆENJE SMEĆA DUŽ TRASE MARŠ MIRA OD NEZUKA DO POTOČARA I OD ŽEPE DO POTOČARA I UREĐENJE LOKACIJE (KAMPOVA) ZA SMJEŠTAJ UČESNIKA MARŠ MIRA I ČIŠĆENJE SMEĆA NA DATIM LOKACIJAMA (KAMPOVIMA)

GRAĐEVINSKI RADOVI U OKVIRU PRIPREMA ZA OBILJEŽAVANJE 11 JULA

UREĐENJE ŠETALIŠTA BANJE GUBER

Opština Bratunac:

ODOBRAVANJE KREDITA ZA KREDITNO ZADUŽENJE OPŠTINE BRATUNAC U SVRHU FINANSIRANJA KAPITALNIH PROJEKATA

07.08.2020 – Briefing analiza: Za pola godine 453 konkursa za pomoć privredi

U prvih šest mjeseci tekuće godine objavljena su 453 poziva/konkursa za sufinansiranje poduzetnika i privrede u BiH, što je za 7,7 posto manje nego u istom periodu prošle godine, podaci su agencije Briefing za praćenje i analizu tendera.

Od ukupnog broja poziva za finansiranje privrede njih 125 se odnosi na podršku zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa. Ovi pozivi se uglavnom odnose na ublažavanje posljedica nastalih usljed uticaja COVID-19 virusa i subvencioniranje dijela neto plaća.

U navedenom periodu raspisana su 102 granta za različite oblasti podrške biznisu. Razvoj ženskog poduzetništva se pominje u 29 poziva, zanat i obrti u 40. Obajvljeno je 12 poziva za razvojne kredite i sufinansiranje kamata. Za pokretanje posla i startup preduzeća izašlo je 25 poziva.

https://i0.wp.com/www.biznisinfo.ba/wp-content/uploads/2020/08/graf-1-1.jpg?ssl=1

U Federaciji BiH je objavljeno 68 posto, Republici Srpskoj 31 posto i Brčko Distriktu jedan posto poziva za poduzetnike.

Pozive za finansiranje privrede u 2020. godini objavljivala su nadležna ministarstva, općine, gradovi, razvojne agencije, ambasade te domaće i strane nevladine organizacije.

https://i2.wp.com/www.biznisinfo.ba/wp-content/uploads/2020/08/graf-2-1.jpg?ssl=1Analiza agencije Briefing obuhvaća objave javnih poziva za finansiranje/sufinansiranje poduzetnika, dodjele sredstava za razvoj biznisa, kreditna sredstva, grantove u svim službenim i dnevnim novinama te preko 2.500 web stranica naručitelja.

23.06.2020 – Javna nabava bankarskih i usluga osiguranja u doba koronavirusa

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu nadmetanja u prethodna tri mjeseca objavljeno je 15,2 posto manje javnih nabava bankarskih usluga te 17,7 posto manje usluga osiguranja u odnosu na prethodnu godinu.

U ožujku, travnju i svibnju tekuće godine raspisano je 56 nadmetanja za nabavu bankarskih usluga, dok je 2019. godine u istom periodu objavljeno 66 nadmetanja. Naručitelji su u 2020. godini najčešće nabavljali usluge kreditnog zaduženja i to u 35 nadmetanja. Krediti se nabavljaju uglavnom za servisiranje tekućeg poslovanja i za investicione projekte. Ostatak javne nabave odnosio se na vođenje i održavanje transakcijskih računa naručitelja te plasman kredita za subvencije putem komercijalnih banaka.

U 2020. u Federaciji BiH objavljeno 55 posto, Republici Srpskoj 41 posto i Brčko Distriktu četiri posto nabave bankarskih usluga.

Kada je riječ o uslugama osiguranja u prva tri mjeseca ove godine objavljeno je 158 obavještenja o nabavi. Prednjači osiguranje i registracija službenih vozila (82), zatim osiguranje zaposlenika (47). Najmanje nadmetanja je objavljeno za osiguranje ostale imovine.

Federacija BiH je objavila 65 posto, RS 28 posto a Brčko Distrikt sedam posto nadmetanja za usluge osiguranja.

U periodu pandemije u oblasti nabave bankarskih i usluga osiguranja nije korišten pregovarački postupak, što je pohvalno, s obzirom na primjetnu češću uporabu ovog najmanje transparentnog postupka u doba koronavirusa“, priopćeno je iz agencije Briefing.

20.06.2020 – U maju sedam tendera u Srebrenici i Bratuncu

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u prethodnom mjesecu objavljena su samo dva tendera na području Srebrenice.

Tako je Opština Srebrenica nabavljala malo terensko vozilo za potrebe KP Polet vrijednosti 14.500,00 KM bez PDV-a. Ova nabavka je prema Planu javnih nabavki bila predviđena za mjesec mart, no vjerovatno je odgođena zbog pandemije koronavirusa. Nacionalni park Drina iz Srebrenice je raspisao obavještenje o nabavci za usluge u šumarstvu procijenjene vrijednosti 16.506,00 KM bez PDV-a.

U Bratuncu je u maju objavljeno pet javnih nabavki. Opština Bratunac je nabavljala održavanje i sanaciju javne rasvjete (21.367,00 KM bez PDV-a) te sredstva za higijenu i namirnice za potrebe bifea i organizovanje prijema i manifestacija vrijednosti 17.000,00 KM bez PDV-a. Treći tender Opštine Bratunac je namijenjen održavanju i sanaciji riječnih korita u iznosu od 38.461,50 KM bez PDV-a. Navedene nabavke su predviđene Planom javnih nabavki za 2020. godinu. Ova opština je objavila i jedan direktni sporazum (postupak nabavke vrijednosti do 6.000 KM bez PDV-a) za sanaciju kvarova na elektro instalacionoj mreži. JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Radost u maju je nabavljala hranu i higijenske proizvode u iznosu od 35.000,00 KM bez PDV-a.

U istom periodu 2019. godine u Srebrenici su objavljena četiri tendera, dok je broj tendera u Bratuncu bio na istom nivou kao i ove godine, saopšteno je iz agencije Briefing.

Večernji list, stranica 10, 12.06.2020.

11.06.2020 – Smanjena ponuda nekretnina putem javnih oglasa u BiH

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera broj objavljenih javnih poziva/oglasa za nekretnine je prilično smanjen u 2020. u odnosu na prethodne dvije godine.

Posmatrajući prvih pet mjeseci ove godine kada je objavljeno 282 oglasa za prodaju, nabavku ili iznajmljivanje nekretnina, evidentan je pad od 38 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Analizom objava na web stranicama naručitelja, a Briefing ih prati preko 2.500, broj oglasa za nekretnine je također smanjen. U 2020. je objavljeno 220 dok je prošle godine bilo 285 poziva za nekretnine.

“Ako pomenemo termin ‘nekretnina’ svi uglavnom pomislimo na agencije za trgovanje zemljištem, kućama ili stanovima. Ipak, značajan je i broj javnih oglasa za prodaju ili nabavku nekretnina. Oglase za prodaju/nabavku ili iznajmljivanje nekretnina najčešće objavljuju državne institucije i preduzeća, ali i privatne firme te akcionarska društva. U ovim javnim oglasima i pozivima dominira prodaja nekretnina/imovine preduzeća u stečaju, sudska prodaja, potom građevinsko i poljoprivredno zemljište, stanovi, ali i iznajmljivanje poslovnih prostora”, istakao je Tarik Džaferović, direktor agencije Briefing.

Kada se analiziraju objavljeni pozivi za nekretnine u 2020. godini prema regionalnoj zastupljenosti 53 odsto je objavljeno u FBiH, 46 odsto u RS-u i jedan odsto u Brčko Distriktu.

U 216 objavljenih poziva nekretnine se prodaju ili nabavljaju. Od ovog broja 40 je stanova, 75 oglasa je za zemljište dok se 101 objava odnosi na prodaju stečajne mase. U oglasima preduzeća koja su u stečaju često se uz nekretnine prodaju mašine i oprema.

U preostalih 66 objava imamo iznajmljivanje poslovnih prostora i zemljišta za panoe/reklame te ostalo. Oglasi za nekretnine se najčešće objavljuju u dnevnoj štampi i na web stranicama naručitelja tako da su samo tri objave u službenim izvorima, odnosno Portalu javnih nabavki BiH za nabavku nekretnina.

Na web stranicama preovladavaju oglasi za sudsku prodaju nekretnina te prodaja i iznajmljivanje opštinskih/gradskih poslovnih prostora.

Nekretnine se pretežno prodaju ili iznajmljuju postupkom javne licitacije ili prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda, saopšteno je iz agencije Briefing.

02.06.2020 – Analiza javnih nabavki u mjesecu maju

U proteklom mjesecu objavljeno je 2.313 tendera što je za 24,4 odsto manje nego u maju 2019. godine, podaci su agencije Briefing za praćenje i analizu tendera.

Od ukupnog broja objava 65 odsto je objavljeno u FBiH, 32 odsto u RS-u i tri odsto u Brčko Distriktu. Sličan odnos je bio i prethodnih godina kada se u obzir uzme regionalna zastupljenost.

Kada se posmatra period prvih pet mjeseci ove godine i uporedi sa prethodne dvije, znatno je smanjenje broja objavljenih javnih nabavki.

Pregovarački postupak u u maju 2020. godine korišten je 43 puta što je za 23 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. Uporedbom prvih pet mjeseci ove godine sa prethodnom, broj pregovaračkih postupaka je porastao za čak 88 odsto.

Nabavke medicinske opreme i sredstava za dezinfekciju u maju 2020. godine su razmjerne broju nabavki u prethodne tri godine. Javne nabavke se polako stabilizuju. U odnosu na mart i april ove godine zabilježen je blagi porast broja tendera kada je objavljeno 26,5 odsto manje nabavki nego u istom periodu prošle godine. No ipak ovaj rast je nedovoljan s obzirom da broj tendera iz godine u godinu raste u prosjeku do 10 odsto.”, saopšteno je iz agencije Briefing.

28.05.2020 – Nabavke u Bratuncu za vrijeme koronavirusa

U prethodna dva mjeseca objavljeno je šest tendera koji se odnose na područje opštine Bratunac, dok je u istom periodu prošle godine izašlo 16 tendera.

Samo jedan tender je objavljen u aprilu kada je uticaj pandemije koronavirusa bio na vrhuncu. Svi ostali tenderi koji se odnose na Bratunac objavljeni su u martu 2020. godine.

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u aprilu 2020. godine Opština Bratunac je objavila nabavku za tekuće i zimsko održavanje puteva. Tender je podijeljen u dva lota ukupne vrijednosti 59.829,00 KM bez PDV-a.

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Radost iz Bratunca je raspisala tender za nabavku hrane i higijenskih proizvoda vrijednosti 35.000,00 KM bez PDV-a.

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH objavila je tender za rekonstrukciju kontejnera na GP Bratunac. Vrijednost ove nabavke je 15.000,00 KM bez PDV-a.

AD Gradska čistoća Bratunac je početkom marta nabavljala tečno gorivo za motorna vozila.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS je objavilo obavještenje o nabavci za kulturno-umjetničke i scensko-tehničke usluge na obilježavnju značajnih istorijskih događaja u 2020. godini. Za organizaciju događaja u Bratuncu namijenjeno je 3.000,00 KM bez PDV-a.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je nabavku usluga prevoza na obilježavanje godišnjica i ukopa žrtava rata na prostorima BiH: Bratunac, Višegrad, Srebrenica i drugo, podaci su iz Briefingove baze javnih nabavki i poziva.

16.05.2020 – Šta se sve nabavljalo u Srebrenici za vrijeme koronavirusa

U prethodna dva mjeseca objavljeno je 11 tendera koji se odnose na područje Srebrenice, a isto toliko ih je objavljeno i prošle godine.

Na osnovu podataka agencije Briefing za praćenje i analizu tendera, u martu i aprilu 2020. godine Opština Srebrenica je objavila sedam tendera. Opština je nabavljala radove na izgradnji javne rasvjete u užem centru Srebrenice i izgradnju pet stambenih objekata po principu “ključ u ruke”. Rapisan je i tender za nabavku građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata te poljoprivredne mehanizacije iz programa Granta Saudijske Arabije. Preostale dvije nabavke Opštine su se odnosile na asfaltiranje puteva te sanaciju klizišta.

Početkom aprila objavljen je i poziv za dodjelu sredstava iz oblasti poljoprivrede. Iz navedenog proizilazi da su se uglavnom nabavljali radovi te građevinski materijal i poljoprivredna oprema.

Dom zdravlja Srebrenica je 25.03.2020. objavila tender za usluge dugoročnog kreditnog zaduženja u iznosu 257.974,98 KM za servisiranje obaveza prema zaposlenicima i dobavljačima.

Tri tendera raspisalo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i to za usluge prevoza na obilježavanje godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata na prostorima BiH: Bratunac, Višegrad, Srebrenica i dr. Navedeno ministarstvo je raspisalo i nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnju 15 stambenih objekata u Srebrenici. Ovaj tender objavljen 16.03.2020. godine, procijenjene vrijednosti 538 hiljada KM bez PDV-a, je poništen jer nije stigla niti jedna ponuda te je ponovo objavljen 28.04.2020. godine, podaci su iz Briefingove baze javnih nabavki i poziva.

 

13.05.2020 – Javne nabavke u doba korone

U martu i aprilu ove godine objavljeno je 26,5 posto manje tendera nego u istom razdoblju prošle godine. Prema podacima kojima raspolaže Briefing, agencija za praćenje i analizu tendera, u posmatranom periodu 2020. godine objavljeno je 4.519 tendera. U istom periodu prošle godine objavljena su 6.143 tendera.

U aprilu 2020. je objavljeno 2.010 tendera dok je u istom mjesecu 2019. godine izašlo 3.110 tendera, što je smanjenje za 35,4 posto.

‘’Briefing prati više od 2.500 izvora u okviru servisa za praćenje tendera i primijetili smo znatan porast broja objava u pregovaračkom postupku. Analizirajući podatke ustanovili smo da je u 2020. godini 41,5 posto više pregovaračkih postupaka nego prethodne godine. Shodno epidiomiloškoj situaciji prednjači nabavka sredstava za dezinfekciju i medicinske opreme. Tako su ove godine do kraja aprila objavljena 172 pregovaračka postupka za nabavku medicinskih sredstava a prošle godine samo 38. Ova vrsta postupaka i ne mora biti objavljena, tako da ih je sigurno bilo i više.”, istakao je Tarik Džaferović, direktor Briefinga BiH.

Prema aktuelnom Zakonu o javnim nabavkama BiH pregovarački postupak se koristi prema izričitim uslovima i kao izuzetak ukoliko nije moguće provesti otvoreni ili konkurentski postupak.

Uz tendere za medicinske ustanove, objavljene ostale javne nabavke su bile raznolike ali i uobičajene. Tako su se nabavljali alati, oprema za vrtiće, usluge čišćenja grafita za fasada, audio i video oprema, mobiteli, motorna vozila, duhanski proizvodi, alkoholna i bezalkoholna pića, te ostale razne robe, radovi i usluge, saopšeno je iz Briefinga.

06.02.2020 – Finansiranje poljoprivrede u 2019. godini

Tokom prethodne godine u BiH je objavljen 491 javni poziv za poljoprivrednike, što je u odnosu na 2018. godinu neznatan porast od 0,65 posto, dok je u usporedbi sa 2017. godinom, objavljeno 36 posto više poziva u ovoj oblasti, pokazala je analiza Agencije za praćenje i analizu javnih nabavki Briefing iz Sarajeva. Analiza je bazirana na objavama u oblasti finansiranja poljoprivrede u BiH. 

Od ukupnog broja tendera za poljoprivrednike u 2019. godini objavljeno je 339 poziva, 116 obavještenja koja se uglavnom odnose na pozive poljoprivrednicima da ažuriraju podatke u registrima gospodarstava, 16 ispravaka ili poništenja, te samo 20 rezultata javnih poziva.

‘’Briefing svakodnevno prati više od 2.500 izvora u okviru servisa za praćenje tendera i primijetili smo povećanje broja objava za finansiranje određenih sorti voća i povrća, posebno malina i kornišona. Nažalost, i dalje je problem neobjavljivanje rezultata javnih poziva što uveliko smanjuje transparentnost u ovoj oblasti, a imajući u vidu da pozive uglavnom objavljuju državne institucije”, izjavio je Tarik Džaferović, direktor Briefinga BiH.

Analizirani su tenderi objavljeni u dnevnoj i periodičnoj štampi, službenim glasnicima, na međunarodnim i domaćim web stranicama, koji su se odnosili na finansiranje i sufinansiranje poljoprivrednika, dodjelu različitih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju, sadnica, plastenika te kredite namijenjene razvoju poljoprivrede.

U prethodnoj godini bilo je 206 poziva za podsticaje i unapređenje u poljoprivredi, 33 granta, te sedam kredita namijenjenih poljoprivrednicima.

Briefingova analiza je pokazala i da je u ukupno 80 poziva poljoprivrednicima ponuđeno zemljište namijenjeno za prodaju ili zakup, kao i da se devet poziva odnosilo na osnaživanje i finansiranje žena u poljoprivredi, dok se dodjela plastenika pominje u 44 poziva, sadnice i sadni materijal u osam poziva, a sufinansiranje proizvodnje mlijeka u 29 poziva.

Pozive za finansiranje poljoprivrede u 2019. godina objavljivale su najčešće općine, gradovi, i nadležna ministarstva, te domaće i strane nevladine organizacije, saopćeno je iz agencije Briefing.

Prema podacima iz analize 57 posto poziva za poljoprivrednike objavljeno u Federaciji BiH, 42 posto u Republici Srpskoj i jedan posto u Brčko Distriktu.

Oslobođenje, 06.02.2020.

B&H Business, January 24, 2019.
How Entrepreneurship Was Financed in 2019

23.01.2020 – Briefing, praćenje tendera u BiH i regiji: 20 godina uspjeha

Briefing d.o.o. Sarajevo je dio regionalne kompanije koja se bavi praćenjem i analizom javnih nabavki. Ove godine Briefing obilježava 20 godina rada. Tim povodom, direktor Briefinga BiH Tarik Džaferović govori o postignućima firme, ali i aktuelnim pitanjima u oblasti javnih nabavki.

brieifng

Kako je sve počelo?

Briefing je u Hrvatskoj 2000. godine pokrenuo prvi ovakav servis u regionu koji uveliko olakšava poslovanje preduzetnicima. Krenulo je kao mali porodični posao i već 20 godina zajedno pišemo uspješnu poslovnu priču. Ideja je bila da se preduzetnicima olakša te da mi za njih uradimo ‘teži’ dio posla: prikupimo informacije o raspisanim tenderima i dostavimo ih e-mailom na dan objave. Nakon praćenja tendera u Hrvatskoj, u skladu sa zahtjevima tržišta počeli smo pratiti tendere u BiH, a potom i u regionu. Trenutno pratimo javne nabavke u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori te Makedoniji. U BiH smo prisutni od 2005., prvo kao predstavništvo, a od 2009. godine kao d.o.o. preduzeće.

Onima koji nisu u poslovima javnih nabavki, kako izgleda vaš servis?

Briefingov internet servis je zamišljen kao izvrstan alat koristan svima koji su zainteresovani za poslovanje sa državom. Država je i dalje najveći ‘poslodavac’ i uključivanjem u javne nabavke ponuđači mogu znatno unaprijediti posao. Briefing tendere prikuplja u svim dostupnim izvorima i šalje ih klijentima kategorisane prema njihovoj djelatnosti na dan objave. Klijenti dobiju e-mail sa popisom linkova i jednostavnim klikom dolaze do objave koja im je interesantna. Uz objave tendera pratimo i sve prateće dokumente: obavijesti, ispravke, dopune, poništenja i dodjele ugovora. Svi objavljeni tenderi se nalaze i u Briefingovoj web bazi te ih klijenti mogu pretraživati prema mjestu, vrsti objave, datumu, kantonu, entitetu i ključnim riječima. Bitno je napomenuti da se ne oslanjamo na ključne riječi već da se svi tenderi ‘iščitaju’ i pažljivo kategorišu kako bi klijenti dobili isključivo one tendere koji ih zanimaju. Na našoj web stranici www.briefing.ba možete naći više informacija.

 

Koje sve izvore pratite i ko su vaši klijenti?

Pratimo sve dnevne i periodične novine, službene izvore (službeni glasnici, Portal javnih nabavki), te web stranice međunarodnih institucija sa tenderima za naše područje. Kroz poseban i jedinstven servis pratimo više od 2.500 web stranica sa tenderima koji ne potpadaju pod Zakon o javnim nabavkama u BiH i kao takvi se nigdje drugo ne objavljuju. Ovaj servis smo nazvali BWT – Briefingova web tražilica – u okviru kojeg mi za klijente pretražujemo stranice sa tenderima. BWT nas na tržištu znatno odvaja od konkurencije i donosi značajne poslovne prilike našim klijentima. Osim javnih nabavki pratimo i sve oglase za finansiranje privrednika, poljoprivrede, nevladine organizacije, ali i aukcijske prodaje nekretnina, vozila i opreme.

Naši klijenti su mala, srednja i velika preduzeća, dakle od zanatlija, malih obrta do auto kuća, osiguranja, banaka. Tu su takođe i građevinske firme, kompanije iz oblasti trgovine, medicine, marketinga, prava, konsaltinga, računovodstva, itd. Klijenti su nam privatna, ali i javna preduzeća koja učestvuju na tenderima. Imamo klijente iz svih mogućih djelatnosti tako da je teško nabrojati sve, a da nekog ne zaboravim.

Kakvo je stanje u oblasti javnih nabavki u BiH?

Sistem javnih nabavki u BiH treba mijenjati u određenim segmentima. Sada je još uvijek podložan koruptivnim radnjama. Iz značajnog iskustva kojeg imam u ovoj oblasti mogu reći da sam se susretao i sa pozitivnim, ali i negativnim pričama. Javne nabavke u BiH nisu transparentne do kraja i još uvijek se ne objave sve dodjele ugovora, tj. ko je posao dobio. Veće nabavke se cjepkaju na manje kako bi se koristio direktni sporazum koji predviđa nabavke vrijednosti do 6.000,00 KM. Pregovarački postupak se koristi onda i kada ne bi morao, a žalbe samo otežavaju preduzetnicima i koštaju ih vremena, novca i živaca. Slična situacija je u čitavoj regiji, tako da BiH nije izuzetak. Ipak, da ne bi bili previše pesimistični, postoje i svijetli primjeri u javnim nabavkama. U komunikaciji sa klijentima koji su novi u oblasti javnih nabavki dobijemo pozitivne povratne priče o učešću na tenderima. U zadnjih nekoliko godina imamo slučajeve da se na neke tendere niko ne javi jer svi misle da je već ‘namješteno’. Istaknuo bih da je korištenje e-aukcija i dosta savremeniji Portal javnih nabavki olakšao pripremu tenderske dokumentacije i apliciranje na tendere.

Kakvi su planovi Briefinga za naredni period?

Briefing konstantno radi na unapređenju svojih usluga. U BiH smo u prethodnoj godini inovirali web stranicu, dodatno organizovali i optimizirali poslovanje. Planiramo nadograditi softver, klijentsku web bazu, kao i konstantno povećavati broj web stranica koje pratimo u okviru servisa BWT BiH. Odlično se nosimo sa svakodnevnim izazovima jer imamo sjajan tim bez kojeg Briefing danas ne bi bio ono što jeste. Našim klijentima omogućavamo izvrsnu podršku iz oblasti javnih nabavki. Ponosni smo što smo svih ovih godina zadržali rejting preduzeća sa pouzdanim i ažurnim servisom za praćenje tendera. Radujemo se svakom novom poslovnom partneru i nastojimo ga zadržati. Dokaz tome su brojni klijenti koji su svih ovih 20 godina sa nama.

https://www.banjaluka.com/biznis/briefing-pracenje-tendera-u-bih-i-regiji-20-godina-uspjeha/

Dnevni avaz, 17.01.2020. godine.

16.01.2020 – Kako se finansiralo poduzetništvo u BiH tokom 2019. godine

S obzirom na važnost podrške države i nevladinih organizacija biznisu, agencija za praćenje i analizu javnih nabavki Briefing iz Sarajeva analizirala je objave u 2019. godini u domeni finansiranja poduzetništva.

Briefing u okviru svojih servisa za praćenje tendera u BiH prati više od 2.500 izvora.

Analizirano je ukupno 970 objavljenih dokumenata iz oblasti finansiranja poduzetnika. Analiza obuhvaća objave javnih poziva za finansiranje, sufinansiranje poduzetnika, dodjele sredstava za razvoj poslovanja, grantove, kreditna sredstva, zapošljavanje i poticaje u privredi. U 2019. godini objavljeno je 4% manje poziva za privrednike nego u 2018. godini.
U novinama, na međunarodnim web stranicama i u službenim izvorima objavljeno je 165 poziva iz oblasti podrške biznisu: 145 poziva, 5 dodjela ili rezultata javnih poziva te 15 ispravaka ili poništenja. Od ovog broja, 86% je objavljeno u dnevnim i periodičnim novinama, 11% na međunarodnim web stranicama a 3% u službenim izvorima. U Federaciji BiH je objavljeno 77%, a u Republici Srpskoj 23% poziva.

Na domaćim web stranicama (općine, gradovi, ministarstva, i sl.) objavljeno je preko 800 dokumenata iz navedene tematike. Od ukupnog broja analiziranih objava, 737 su bili pozivi/obavještenja od kojih je 17 poništeno. Objavljeno je 58 rezultata za objavljene pozive. Regionalna zastupljenost objava na web stranicama izgleda ovako: 76% u Federaciji BiH, 23% u Republici Srpskoj i 1% objava u Brčko Distriktu.

U ukupnom broju poziva za finansiranje privrede u 54 se pominju projekti za osnaživanje i finansiranje žena i poduzetništva žena. Više od 230 poziva je bilo za grantove, a 48 ih je raspisano za kreditna sredstva namijenjena privredi. Mala i srednja preduzeća se pominju u 65 poziva, oblast trgovine u 47, a obrt i zanati u 98 poziva. Objavljeno je 65 poziva za mlade i 71 poziv za ‘start up’ preduzeća.

Pozive za finansiranje privrede u 2019. godini objavljivala su nadležna ministarstva, općine, gradovi, ambasade, gradske i regionalne razvojne agencije ali i domaće i strane nevladine organizacije.