godina sa vama!

Agencija Briefing d.o.o. Sarajevo za praćenje i analizu tendera 05.10.2020. godine raspisuje:

 

K O N K U R S

za podršku novoosnovanim malim/srednjim preduzećima i nevladinim organizacijama

 

Briefing je dio regionalne kompanije koja se već više od 20 godina bavi praćenjem i analizom tendera/nadmetanja u regiji.  Briefing će kao društveno odgovorna kompanija besplatno dodijeliti deset pretplata i to:

  1. a) pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera u BiH“ za novoosnovana mala preduzeća
  2. b) pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera/konkursa u BiH“ za NVO organizacije/udruženja

Uslovi konkursa:

Na konkurs se mogu prijaviti

  1. sva novoosnovana mala ili srednja preduzeća koja su osnovana u BiH u prethodne tri godine, tačnije nakon 01.10.2017. godine.
  2. NVO ili udruženja registrovana na području BiH.

Briefing BiH će odabranim korisnicima omogućiti godišnju pretplatu za praćenje tendera/konkursa u BiH.

Dokumentacija:

Preduzeća:

– dokaz o registraciji-sudsko rješenje (skeniran, .pdf)

– ID/PDV uvjerenje (skenirano, .pdf)

– kontakt podaci (kontakt osoba, e-mail, broj telefona)

– kratko motivaciono pismo (do jedne kucane stranice teksta .doc ili .pdf)

 

NVO/udruženja:

– dokaz o registraciji (skeniran, .pdf)

–  kontakt podaci (kontakt osoba, e-mail, broj telefona)

– kratko motivaciono pismo (do jedne kucane stranice teksta .doc ili .pdf)

 

Prijava i rok:

Konkurs je otvoren do 20.10.2020. godine do 16:00 sati. Prijave se primaju isključivo elektronski putem e-maila na adresu: briefing@briefing.ba sa naslovom-subject:  ‘Prijava na konkurs- naziv firme/udruženja‘. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

 

U Sarajevu, 05.10.2020. godine.

 

 

Briefing d.o.o. Sarajevo